2013 - wymiana doświadczeń z SRTV z Holandii
Na konferencji informacyjnej opowiadamy o własnych doświadczeniach w przeciwdział. handlowi ludźmi
Na konferencji informacyjnej opowiadamy o własnych doświadczeniach w przeciwdział. handlowi ludźmi
Z lewej P. Hanka Mongard z organizacji Fairwork, opowiada o pracy przymusowej...
Z lewej P. Hanka Mongard z organizacji Fairwork, opowiada o pracy przymusowej...
Spotkanie z policjantami z organizacji charytatywnej Fundacja Blauw, która wspiera ubogie dzieci
Spotkanie z policjantami z organizacji charytatywnej Fundacja Blauw, która wspiera ubogie dzieci
Występ dla holenderskiej TV oraz uczestników policyjnego charytatywnego wyścigu kolarskiego...
Występ dla holenderskiej TV oraz uczestników policyjnego charytatywnego wyścigu kolarskiego...
S. Anna wraz z uczestnikami wyścigu:)
S. Anna wraz z uczestnikami wyścigu:)
Spotkanie z założycielem Fundacji Schraven...
Spotkanie z założycielem Fundacji Schraven...
S. Anna razem z Ivonne z Fundacji SRTV
S. Anna razem z Ivonne z Fundacji SRTV