AKTUALNE projekty

1. 
"Krajowe Centrum Interwencyjno - Konsultacyjne
dla polskich i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi"
 

- udzielanie bezpiecznego schronienia dla osób pokrzywdzonych w procederze handlu ludźmi.
Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją LaStrada.
 

Projekt finansowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 

Realizacja: 01.01.2016 - 31.12.2016 r.
 

 www.kcik.pl
www.handelludzmi.eu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.
 

   
 

Projekt "Poradnictwo specjalistyczne dla kobiet i ich dzieci dotkniętych współczesnymi formami niewolnictwa lub innymi formami przemocy"
 

Projekt adresowany do kobiet i ich dzieci będących mieszkankami Katowic, które doświadczyły procederu handlu ludźmi, przymuszonej prostytucji lub innych form przemocy.
Projekt umożliwia uzyskanie bezpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej, terapeutycznej, doradztwa zawodowego, a także możliwości udziału w zajęciach z rękodzieła i innych ciekawych warsztatach.
Projekt został dofinansowany z dotacji Urząd Miasta Katowice.
Realizacja: do 31.12.2016 r.
Nabór: ciągły przez cały okres realizacji projektu!


Projekt realizowany jest w Punkcie Konsultacyjnym Stowarzyszenia przy ul. Krasińskiego 21, 40-019 Katowice.

Oferowane są bezpłatne porady:

 - prawne
 - psychologiczne
 - terapia

Zapisy na porady od pon.-pt. w godz. 8.00 - 16.00: 

 - tel. 32 255 38 69
 - mailowo: 
punkt@po-moc.pl
 - osobiście: ul. Krasińskiego 21, Katowice
 

ZAPRASZAMY !!!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 
3. Zapewnienie pobytu i gotowości do zapewnienia pobytu dla kobiet i kobiet z dziećmi (mieszkanek Katowic) znajdujących się w sytuacjach kryzysowych - dofinansowanie pobytu (osobodnia) i zapewnienie schronienia dla mieszkanek Katowic (wraz z dziećmi), będących w szczególnie trudnych sytuacjach życiowych lub doświadczających przemocy.”
Zlecenie realizacji zadania publicznego przez: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach
Realizacja: od 01.02.2012r. do 31.12.2016 r.
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
4. Projekt „WOŁANIE O POMOC” jest współfinansowany ze środków The Velux Foundations w ramach programu „Bezpieczne dzieciństwo” Fundacji Dzieci Niczyje.

 
Projekt pt. „WOŁANIE O POMOC”
jest skierowany do dzieci i młodzieży do 17 roku życia, które doświadczyły przemocy, w tym seksualnej. Beneficjenci projektu mogą być mieszkańcami miasta Katowice jak i również ościennych miast i okolic.
 
Cel projektu: pomoc terapeutyczna i prawna osobom małoletnim, pokrzywdzonym przestępstwami przemocy, wolności seksualnej na terenie miasta Katowic i okolic.
 
Nabór uczestników do projektu trwa od 01.10 do 31.10.2015 r.
Realizacja projektu : od 01.10.2015 do 30.06.2016 r.
Projekt realizowany jest w Punkcie Konsultacyjnym Stowarzyszenia przy ul. Krasińskiego 21,
40-019 Katowice.

W ramach projektu oferowane są bezpłatne dla beneficjentów porady/konsultacje:
 - prawne
 - terapeutyczne
 
Zapisów do udziału w projekcie można dokonywać od pon.-pt. w godz. 8.00 - 16.00: 
 - tel. 32 255 38 69
 - mailowo: biuro@po-moc.pl
 - osobiście: ul. Krasińskiego 21, Katowice

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poznaj również zakończone realizacje - zakładka: Projekty zrealizowane