AKTUALNE PROJEKTY

1. 
Projekt

„Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego
dla Ofiar Handlu Ludźmi”
 


W roku 2018 otwarty konkurs na prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno – Konsultacyjnego dla Ofiar Handlu Ludźmi wygrały Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu "La Strada” z Warszawy oraz Stowarzyszenie Po MOC dla Kobiet i Dzieci 

im. Marii Niepokalanej z Katowic.
 

W ramach Krajowego Centrum w roku 2018 realizowane są następujące zadania
na rzecz ofiar handlu ludźmi:

  • Całodobowe prowadzenie telefonu zaufania dla ofiar i świadków handlu ludźmi; prowadzenie telefonicznego poradnictwa prewencyjnego dla przypadków indywidualnych.

  • Zapewnienie podstawowych potrzeb życiowych, interwencja kryzysowa oraz pomoc
    w reintegracji.

  • Prowadzenie schroniska/schronisk oraz organizacja bezpiecznych miejsc zakwaterowania/schronienia.

  • Konsultacje dla instytucji państwowych i samorządowych w zakresie pracy z ofiarami handlu ludźmi, w tym dla instytucji

Zadanie realizowane jest na zlecenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz w całości finansowane z budżetu państwa.


Czas realizacji zadania: : 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.


www.kcik.pl

www.handelludzmi.eu

 

.........................................................................................................................................................................

2.    

Projekt

"Zapewnienie schronienia dla kobiet w kryzysie"

 
 

RODZAJ ZADANIA: 
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
poprzez prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej w formie zapewnienia schronienia 

wraz z wyżywieniem dla kobiet i kobiet z dziećmi, będących mieszkańcami Katowic.

 
TYTUŁ ZADANIA: 

„Zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem dla kobiet i kobiet z dziećmi (mieszkanek Katowic), doświadczających przemocy, znajdujących się w sytuacjach kryzysowych,

jak również ofiar przymusowej prostytucji”
 

Projekt jest adresowany do kobiet oraz do kobiety z dziećmi zamieszkujących na terenie miasta Katowice, doświadczających przemocy, znajdujących się w sytuacjach kryzysowych, w szczególności w przypadkach ostrych konfliktów rodzinnych zagrażających ich bezpieczeństwu, zdrowiu, bądź życiu, jak również przymusowej prostytucji.

 
Czas realizacji zadania: 16.01.2018 r. - 31.12.2020 r.


ZADANIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW  BUDŻETU MIASTA KATOWICE 

.........................................................................................................................................................................

3.


 

 Projekt
 

„Ein Fürsorge - und Entwicklungsressort von St. Joseph“
(budowa Placówki Opiekuńczo – Rozwojowej im. Świętego Józefa).

 

Poznaj również zakończone realizacje - zakładka: Projekty zrealizowane