27 listopad 2013 - "NIE MILCZ, ALE MÓW" - wykład o handlu ludźmi oraz projekcja przejmującego filmu!