BEZPIECZNA PRACA W WAKACJE! WYJEŻDŻASZ? PRZECZYTAJ!!!
Współczesne niewolnictwo
 
Ofiarą handlu ludźmi może stać się każdy.
Wyższe wykształcenie, pochodzenie, znajomości nie mają znaczenia.
Problem współczesnego niewolnictwa i handlu ludźmi  dotyka 12 mln ludzi na świecie.
Dla porównania skali – to tak jakby zniknęli prawie wszyscy mieszkańcy brazylijskiego Rio de Janeiro albo Zagłębia Ruhry w Niemczech.


Co roku do pracy za granicą sprzedawanych jest 600-800 tysięcy osób, z czego 15 tysięcy to obywatele polskiego pochodzenia.
Nasi rodacy najczęściej wykorzystywani są na terenie Niemiec, Francji i Włoch. Na mapie niebezpiecznych krajów znajdują się także Holandia i Wielka Brytania. Z drugiej strony, Polska jest miejscem docelowym dla ofiar ze Wschodu, a także jest krajem tranzytowym, przez który przewożone są ofiary z innych krajów.

Szacuje się, że międzynarodowe organizacje przestępcze zarabiają na tym procederze 25 mld euro rocznie.

Łupem przestępców, werbowników i oszustów padają najczęściej kobiety – stanowią one 80% ofiar.

Na przestrzeni lat rodzaje handlu ludźmi ulegają zmianie. Oszuści stosują wiele wyrafinowanych sposobów na złapanie i uzależnienie od siebie ofiary.

Najczęstsze formy werbowania:
- na pracę: oferta jest niezwykle atrakcyjna, zazwyczaj z niskimi wymaganiami i jednoczesną obietnicą wysokich zarobków, nieadekwatnych do stawek rynkowych. Decyzję o wyjeździe trzeba podjąć z dnia na dzień,

- na miłość: oszust nawiązuje emocjonalną relację z ofiarą (najczęściej młodą dziewczyną), zdobywa jej zaufanie i rozkochuje w sobie, co pozwala mu nią łatwo manipulować i np. namówić do wyjazdu za granicę. Etap uwodzenia może trwać nawet kilka miesięcy.

- mechanizm długu: werbownik pożycza pieniądze na przejazd za granicę, mieszkanie, wyżywienie, by potem oczekiwać posłuszeństwa i oddania wszystkich zarobionych pieniędzy. Sprawca często wymyśla pod byle pretekstem „karne opłaty”, które stale powiększają dług. W efekcie pracownik nigdy nie jest w stanie go spłacić, więc musi bez końca pracować dalej.

Należy zwrócić uwagę na rosnące w zastraszającym tempie obszary związane z wyzyskiem i pracą przymusową.

Dane z 2012 roku wskazują, że liczba ofiar zmuszanych do niewolniczej i nadludzkiej pracy, w której nie dba się o podstawowe prawa człowieka powoli zrównuje się z liczbą ofiar wykorzystywanych w prostytucji.

Najbardziej narażeni na współczesne formy niewolnictwa są pracownicy z sektorów: rolnictwo, przetwórstwo spożywcze,  budownictwo, a także osoby z sektora usług domowych (opieka osób starszych, pomoc domowa, sprzątanie).
Powszechnie uważa się, że pracę niewolniczą łatwo jest rozpoznać, wskazując na jednoznaczny wyzysk pracownika. Niestety badania wskazują, że coraz częściej znamiona niewolniczej pracy mogą być także o wiele bardziej subtelne, wprowadzane stopniowo. Ofiary są „przyzwyczajane” m.in. do coraz dłuższej pracy, ograniczania przerw, pogarszających się lub nieadekwatnych warunków pracy, uzależniane są finansowo
od pracodawców przez obietnice nieistniejącej zapłaty. Wśród wyrafinowanych form manipulacji można także znaleźć oferowanie fikcyjnej pracy albo konieczność odbywania odpłatnych, sfingowanych szkoleń, które rzekomo zagwarantują lepszą pracę. Innym sposobem uzależnienia pracownika od pracodawcy jest dzielenie wynagrodzenia na małe części, co skłania ofiarę do dalszej pracy, by nie stracić zaległych pieniędzy.

Złożoność tematu i nikła wykrywalność problemu sprawia, że trudno dokładnie oszacować skalę zjawiska w Polsce. Liczba prowadzonych spraw karnych jest dosyć niska – na poziomie kilkudziesięciu rocznie. Jednak gdyby brać pod uwagę liczbę ofiar, którym udzielana jest pomoc przez organizacje pozarządowe – wskaźnik wzrasta do kilku tysięcy. Ujawniany jest tylko marginalny odsetek pokrzywdzonych, co sugeruje, że widziany przez nas problem to tylko wierzchołek góry lodowej.

W Polsce instytucjami zajmującymi się eliminowaniem handlu ludźmi są Międzyresortowy Zespół ds. Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi (MSW), Policja, Straż Graniczna oraz prokuratura.
 
INFORMACJA PRASOWA
KAMPANIA "BEZPIECZNA PRACA W WAKACJE"

 
Bezpieczna praca w wakacje
Z badań wynika, że 20% Polaków nie wie, co zrobić, by wyjazd za granicę był bezpieczny. Dlatego dziś ruszyła kampania „Bezpieczna praca w wakacje”, której celem jest zwrócenie uwagi na zjawisko współczesnego niewolnictwa i handlu ludźmi. Efekty niestandardowych form dotarcia do grupy docelowej przerosły oczekiwania twórców kampanii. Projekt został zrealizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem PoMOC, ATERIMA MED z Grupy ATERIMA oraz Stowarzyszeniem Inicjatywa Mobilności Pracy.

Działania zostały podzielone na dwie części. Pierwszy etap obejmował eksperyment, w którym sprawdzono świadomość zagrożenia handlem ludźmi wśród osób zainteresowanych pracą opiekunki osób starszych w Niemczech. Na podstawie zebranych danych na stronie kampanii bezpieczny-wyjazd.eu został opublikowany krótki raport oraz „Nie bądź ofiarą!”- przewodnik  po bezpiecznej pracy w wakacje. Publikacjom towarzyszy quiz, który w przewrotny sposób umożliwia sprawdzenie poziomu wiedzy z zagrożenia handlem ludźmi. 
- Wnioski z eksperymentu budzą niepokój. Polacy nie posiadają wystarczającej wiedzy o tym jak zadbać o swoje bezpieczeństwo poszukując pracy za granicą – mówi Stefan Schwarz, pełnomocnik Zarządu ds. komunikacji w ATERIMA.

Zbigniew szuka opiekunek
Specjalnie na potrzeby kampanii została stworzona fikcyjna postać Zbigniewa oraz ogłoszenie z nieprawdziwą ofertą  pracy dla opiekuna osób starszych w Niemczech. Zbigniew to tak naprawdę oszust, którego celem jest pozyskanie pracowników na czarno. W tym celu stworzył i opublikował anons na 17 portalach ogłoszeniowych.
Oferta zawierała najbardziej powszechne wskaźniki, znamionujące nieuczciwego pracodawcę:
·         Podejrzanie atrakcyjne zarobki w porównaniu ze stawkami rynkowymi
·         Brak wymagań co do doświadczenia
·         Niewielki zakres obowiązków
·         Podejrzanie atrakcyjne warunki zakwaterowania
·         Praca „od zaraz”
·         Brak pełnych informacji o pracodawcy
 
Zaskakujące efekty
28 maja na 17 popularnych wśród opiekunek portalach z ofertami pracy  Zbigniew opublikował fikcyjne ogłoszenie. Anons był widoczny tylko 14 dni.
Od pierwszego dnia skrzynka Zbigniewa został zasypana mailami. Przeciętny zwrot na pojedyncze ogłoszenie o pracę w tej branży to kilkanaście-kilkadziesiąt zgłoszeń. Jednak na skrzynkę Zbigniewa w ciągu dwóch tygodni spłynęło blisko 200 odpowiedzi!

Efekty eksperymentu:
·         178 zgłoszeń od osób zainteresowanych podjęciem pracy
·         aż 97% aplikujących to kobiety
·         18% osób pracowało już za granicą
·         tylko 16% chętnych poprosiło o dodatkowe informacje
·         12% aplikujących wyraziło chęć pracy od zaraz
·         10% kandydatów nie znało zupełnie języka niemieckiego
·         6% zgłoszeń zawierało pełne dane osobowe takie jak datę urodzenia, adres zamieszkania

Zbigniew górą? - wnioski

Tylko czterem osobom fikcyjne ogłoszenie wydało się podejrzane, co zaznaczyły w przesłanej wiadomości. Mimo to, również tych czworo zdecydowało zgłosić chęć podjęcia zatrudnienia za granicą.
Ponadto 18% chętnych, miało do czynienia z ofertami i warunkami pracy i pomimo znajomości realiów, zaaplikowało na ogłoszenie.
18 osób wysyłając zgłoszenie było pewnych, że poradzi sobie z opieką nad obcokrajowcem pomimo nieznajomości języka.
12% osób było gotowych do wyjazdu od zaraz co sugeruje, że mogłyby zgodzić się na podpisanie ewentualnej umowy dopiero w Niemczech.
- Poszukiwanie pracy warto rozpocząć od kontaktu z rzetelną agencją zatrudnienia, która figuruje w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia, dostarcza wymagane prawem dokumenty, zaświadczenia i formularze A1, opłaca składki - tłumaczy Stefan Schwarz, pełnomocnik Zarządu ds. komunikacji w ATERIMA - Mam nadzieję, że akcje takie jak ta podniosą świadomość osób wyjeżdżających zarobkowo za granicę - dodaje.

W ramach kampanii „Bezpieczna praca w wakacje” zostały udostępnione materiały, które pomagają nie zostać ofiarą. Na stronie projektu www.bezpieczny-wyjazd.eu można znaleźć m.in.:
·         Przewodnik „Nie bądź ofiarą” z przydatnymi informacjami nt. bezpiecznej pracy za granicą w wakacje, wskazówki jak rozpoznać podejrzane ogłoszenie oraz nieuczciwego pracodawcę oraz gdzie szukać pomocy w sytuacji zagrożenia.
·         Quiz z przewrotnymi pytaniami, który w nieco humorystycznej formie porusza bardzo poważny temat współczesnego niewolnictwa
·         Infografiki i materiały nt. handlu ludźmi, bezpieczeństwa pracy i zagrożeń w pracy wakacyjnej
·         Poradnik „Bezpieczna praca za granicą”, z kompleksowymi wskazówkami i poradami o pracy poza Polską, gdzie zwrócić się o pomoc w razie niebezpieczeństwa. Poradnik dostępny jest w formie elektronicznej oraz drukowanej, wysyłanej pocztą bezpłatnie.

Organizatorami kampanii są Stowarzyszenie PoMOC, ATERIMA MED z Grupy ATERIMA oraz Stowarzyszenie Inicjatywa Mobilności Pracy.


Stowarzyszenie PoMOC
Stowarzyszenie od lat zajmuje się wspieraniem osób, w szczególności kobiet, znajdujących się w sytuacji kryzysowej. Wielu podopiecznych Stowarzyszenia to osoby, które stały się ofiarami handlu ludźmi bądź współczesnego niewolnictwa. Wiele dramatycznych historii,
z którymi stykają się pracownicy Stowarzyszenia, wydarzyło się poza granicami kraju.
Więcej informacji: www.po-moc.pl
 
Agencja Zatrudnienia ATERIMA MED
ATERIMA MED specjalizuje się w opiece nad osobami starszymi w Niemczech. Jest częścią Grupy ATERIMA, która jest wiarygodnym partnerem w legalnym i bezpiecznym zatrudnieniu Polaków w kraju, a także w Niemczech i we Francji. Grupę na rynku wyróżnia odpowiedzialność za zrekrutowanych i zatrudnionych pracowników, co jest szczególnie ważne podczas zagranicznych wyjazdów do pracy. Eksperci Grupy ATERIMA razem ze Stowarzyszeniem PoMOC od 2011 roku promują bezpieczną pracę i przestrzegają przed zagrożeniem handlu ludźmi.
Więcej informacji i oferty pracy: www.aterima-med.pl
 
Stowarzyszenie Inicjatywa Mobilności Pracy
IMP to stowarzyszenie zajmujące się promowaniem mobilności pracy i usług w UE. Jednym z czterech głównych celów Inicjatywy jest przeciwdziałanie handlowi ludźmi i wyzyskowi pracowników poprzez edukację i popularyzację idei bezpiecznej i legalnej pracy za granicą. Stowarzyszenie w swojej działalności ostrzega też przed zagrożeniami wynikającymi z barier w legalnym delegowaniu pracowników, które jest najbezpieczniejszą formą podejmowania pracy za granicą.
Więcej informacji: www.inicjatywa.eu
 
Więcej informacji:
Katarzyna Leszczyńska-Bohdan
kontakt@bezpieczny-wyjazd.eu
tel. 668898953

http://bezpieczny-wyjazd.eu/