Casebook dla pracodawców o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi!
Casebook dla pracodawców
o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi
 
Stowarzyszenie PoMOC oraz ATERIMA MED stworzyły casebook dla polskich pracodawców delegujących pracowników za granicę. Celem wydawnictwa jest przekazanie merytorycznej wiedzy i zaangażowanie polskich firm w walkę z handlem ludźmi.
 
Publikacja „Przeciwdziałanie handlowi ludźmi wśród pracowników delegowanych do pracy za granicą. Casebook dla pracodawców” to przede wszystkim zbiór konkretnych historii – studiów przypadku, na przykładzie których pokazano sugerowane scenariusze działania i praktyczne wskazówki. Dzięki nim osoby, które nie mają szerszej wiedzy o zjawisku handlu ludźmi, mogą szybko i skutecznie pomóc pracownikom za granicą w najczęstszych sytuacjach prowadzących do wykorzystania przez oszustów.
Merytoryczną bazą dla treści zawartych w casebooku są warsztaty dla pracowników ATERIMA MED, które przygotowali i poprowadzili eksperci ze Stowarzyszenia PoMOC i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W trakcie szkoleń omówione zostały sytuacje ryzyka związane z zagrożeniem handlem ludźmi, z jakimi spotkać się mogą pracownicy firm delegujących pracowników za granicę.
Chcemy, by merytoryczna wiedza dotarła do jak największego grona pracodawców – tłumaczy Stefan Schwarz z Grupy ATERIMA. – Jeśli dzięki tej publikacji choć jedna obecna lub potencjalna ofiara handlu ludźmi uniknie zniewolenia lub otrzyma wsparcie, które pozwoli jej bezpiecznie wrócić do domu, będzie to dla nas wszystkich ogromny sukces.
Casebook jest bezpłatnie dystrybuowany wśród firm delegujących pracowników za granicę. Jego autorzy zachęcają do wdrażania rozwiązań i podawania informacji dalej, w imię walki o nadrzędny cel, jakim jest bezpieczeństwo polskich pracowników za granicą i przeciwdziałanie łamaniu praw człowieka.

Publikację pobrać można na stronie: www.bezpieczny-wyjazd.eu/casebook