Kończymy realizację dwuletniego projektu unijnego!!!

W dniu 20.06.2015 r. odbyło się w Hotelu Senator oficjalne spotkanie kończące II edycję projektu unijnego „Kryzys początkiem nowego…”. Podczas spotkania podsumowano działania, osiągnięte cele oraz wskaźniki  wypracowane podczas ostatnich miesięcy. Uczestniczkom wręczono certyfikaty:
- ukończenia projektu,
- ukończenia szkoleń komputerowych,
- egzaminów program  ECDL START.

Podczas spotkania uczestniczki (oraz obecny personel projektowy) miały okazję podzielić się swoimi wrażeniami i podsumować jaki wpływ miał udział w projekcie na ich życie.
Jesteśmy zadowoleni ze zrealizowanego z sukcesem projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.