Od naszej kaplicy rozpoczęła się peregrynacja relikwii Św. Józefiny Bakhity!
Od naszej kaplicy rozpoczęła się peregrynacja relikwii Św. Józefiny Bakhity – patronki Sieci Bakhita do Spraw Przeciwdziałania i Pomocy Ofiarom Współczesnych Form Niewolnictwa. Jest to międzyzakonna sieć współpracy i wsparcia, stworzona w celu zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi oraz pomocy pokrzywdzonym w wyniku tego procederu, do której należymy jako Stowarzyszenie PoMOC.
Św. Bakhita pochodziła z Sudanu, kiedy miała 7 lat została sprzedana do niewoli, z przerażenia zapomniała jak się nazywa i porywacze szyderczo nazwali ją Bakhita, co znaczy po arabsku „szczęściara”... Więcej: http://www.siecbakhita.com/index.php/o-nas/sw-jozefina-bakhita