Polecamy!

Zapraszamy do zapoznania się z nową inicjatywą przeciwko handlowi ludźmi!

"Projekt every-one powstał, by zatrzymać handel ludźmi oraz umacniać ludzi do życia w wolności.

Dlatego projekt every-one zmienia się na YouCanFree.Us Poland! Tworzymy polski oddział międzynarodowej organizacji YouCanFree.Us. Zadaniem fundacji jest działać szerzej i skuteczniej - obok edukacji i prewencji, udzielać pomocy kobietom, ofiarom handlu ludźmi, ofiarom przemocy, przymusowej prostytucji, oraz pracy przymusowej. Tworzymy dla nich bezpieczne warunki, aby mogły wrócić do równowagi, zdobyć potrzebną im edukację oraz rozpocząć na nowo samodzielne życie. Więcej info:www.youcanfreeus.pl"