PoMOC na europejskiej konferencji "Praca przymusowa w Europie"
7-9.06.2013 uczestniczyliśmy w konferencji, mającej na celu omówienie zjawiska pracy przymusowej w Europie oraz możliwych form pomocy dla osób poszkodowanych. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Ministerstw, urzędów, Rady Państw Bałtacykich, Interpolu, Komisji Europejskiej oraz różnych organizacji pomocowych kościelnych i świeckich, m.in. z Polski, Rumunii, Białorusi, Czech, Niemiec, Wielkiej Brytani, Szwecji, Francji,...Problem ten występuje w całej Europie, zauważamy rosnącą liczbę wykorzystanych osób w obozach pracy, a współpraca międzynarodowa jest konieczna w skutecznym pomaganiu...

Zapraszamy do galerii!!!