PoMOC na konferencji organizowanej przez Papieża Franciszka !!!

W dniach 15-16 listopad 2014 odbyła się konferencja w Watykanie, organizowana przez Papieża Franciszka.

Tytuł konferencji brzmiał:
"Young people, against prostitution and human trafficking: 
the greatest violence against women"
.


Papież Franciszek wielokrotnie podkreślał ważność tematu i działań zmierzających do przeciwdziałania handlowi ludźmi na świecie. 
Papież pragnie, aby wokół problemu handlu ludźmi było wiele hałasu, aby szczególnie młodzi ludzie podjęli radykalne działanie w swoich parafiach, miastach i państwach. Chce aktywować środowiska studenckie i młodzieżowe i wyjść z działaniami prewencyjnymi, które zmniejszą ilość ofiar.
 

Na konferencję Papież zaprosił młode osoby z całego świata, które aktywnie są zaangażowane w przeciwdziałanie handlowi ludźmi i wspieranie osób poszkodowanych.
Główną ideą konferencji było szerzenie świadomości i wiedzy na temat zagrożeń jakie niesie współczesny świat.

Bardzo ważnym tematem powtarzającym się u wszystkich mówców było połączenie sił i wspólne działanie organizacji na całym świecie. Również aktywizacja i współpraca z rządami naszych Państw, policją i sądami. Taka współpraca ma zwiększyć prewencję oraz usprawnić i polepszyć pomoc ofiarom handlu ludźmi. 

Oprócz mówców reprezentujących organizacje pozarządowe swoim doświadczeniem dzieliły się byłe ofiary handlu ludźmi. Przedstawiły główne problemy krajów, z których pochodzą, ale również podzieliły się bardzo ważnymi wskazówkami jak ulepszyć pracę organizacji i jak zapewnić lepszą pomoc. Ich doświadczenie z perspektywy ofiary było bardzo ważne dla wszystkich uczestników konferencji.
 

Stowarzyszenie PoMOC reprezentowała Paulina Konarska, która przedstawiła sytuację w Polsce. Paulina dzieliła się naszym doświadczeniem w pracy prewencyjnej oraz w pracy z ofiarami.


Konferencja dla wszystkich jej uczestników była czasem zbierania kontaktów, ale przede wszystkim nowych pomysłów na podejmowanie kolejnych działań.


ZAPRASZAMY DO GALERII !!!

Poniżej więcej informacji na temat konferencji:
  

 
ZAPRASZAMY DO GALERII.