Poradnictwo specjalistyczne dla kobiet i ich dzieci dotkniętych przemocą i niewolnictwem
Rozpoczęliśmy realizację projektu

„Poradnictwo specjalistyczne dla kobiet i ich dzieci dotkniętych współczesnymi formami niewolnictwa
lub innymi formami przemocy"

Jest on skierowany do kobiet oraz ich dzieci będących mieszkańcami Katowic lub przebywających na terenie miasta Katowice, dotkniętych trudną /kryzysową sytuacją życiową tj. ofiary przemocy (psychicznej, fizycznej, ekonomicznej), handlu ludźmi, prostytucji.

Projekt realizowany jest w Punkcie Konsultacyjnym Stowarzyszenia przy ul. Krasińskiego 21 w Katowicach.

Beneficjentom oferowane są bezpłatne porady/konsultacje:
  - prawne,
  - psychologiczne,
  - terapia.

Nabór uczestników do projektu trwa od 15.02.2017 r.

Realizacja projektu: od 15.02.2017 do 15.12.2017 r.

 Zapisów do udziału w projekcie można dokonywać od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 - 16.00:
 - telefonicznie: 32 255- 38- 69,
 - mailowo: punkt@po-moc.pl
- osobiście: ul. Krasińskiego 21, Katowice.
 
ZADANIE JEST WSPÓŁFINANSOWANE Z BUDŻETU MIASTA KATOWICE