Pożegnaliśmy relikwia Św. Józefiny Bakhity patronki sieci przeciwko współczesnemu niewolnictwu!

Pożegnaliśmy relikwia Św. Józefiny Bakhity - patronki Sieci Bakhita do Spraw Przeciwdziałania i Pomocy Ofiarom Współczesnych Form Niewolnictwa. Relikwia będą teraz gościć u Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego.