Realizujemy projekt ONZ - pomoc dla ofiar handlu ludźmi

Projekt - zgodnie ze swoim tytułem - zorientowany jest na pomoc kobietom, będącym ofiarami handlarzy ludźmi. 

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu możliwe będzie wsparcie funkcjonowanie Ośrodka.

 

Jeśli potrzebujesz pomocy lub chcesz sprawdzić czy nie padłaś ofiarą handlarzy ludźmi - zadzwoń: 694 489 187