Realizujemy projekt unijny "Kryzys początkiem nowego..."
Projekt „Kryzys Początkiem nowego …”
 
Cel projektu
Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa oraz społeczna dwudziestu kobiet, które są wykluczone bądź zagrożone wykluczeniem społecznym (w tym min. 12 kobiet bezdomnych).
 
Termin realizacji
Projekt będzie podzielony na dwie edycje, a jego realizacja jest przewidziana na okres dwudziestu trzech miesięcy  tj. od sierpnia 2013 r. do czerwca 2015 r.
 
Działania w ramach projektu:
W trakcie edycji uczestniczki będą otoczone kompleksowym wsparciem psychoterapeuty, prawnika, coacha oraz doradcy zawodowego, który stworzy dla każdej z nich Indywidualną Ścieżkę Rozwoju Zawodowego.
Ponadto 60 % beneficjentek wraz z dziećmi będzie miało zagwarantowane zakwaterowanie w Ośrodku Stowarzyszenia. Wszystkie uczestniczki mają możliwość odbycia kursów zawodowych oraz 6 miesięcznego stażu. 
Udział kobiet w projekcie jest nieodpłatny.
 
Beneficjentki projektu:
Kobiety niepracujące/bezrobotne w wieku 15-64 lat, mieszkanki województwa śląskiego.


 
                                                
Projekt „Kryzys początkiem nowego” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.