Rozpoczęliśmy realizację projektu „WOŁANIE O POMOC” z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę!
Projekt współfinansowany ze środków The Velux Foundations
w ramach programu grantowego

Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.
 


Projekt pt. „WOŁANIE O POMOC”
jest skierowany do dzieci i młodzieży do 18. roku życia (wraz z rodzicem/opiekunem), które doświadczyły przemocy- seksualnej, fizycznej, psychicznej. Beneficjentami projektu mogą być mieszkańcy woj. śląskiego.
 
Cel projektu: bezpłatna pomoc terapeutyczna i prawna osobom małoletnim i ich rodzinom – ofiarom przemocy (seksualnej, fizycznej, psychicznej).

Nabór uczestników do projektu trwa od 01.09.2016 r.

Realizacja projektu: od 01.09.2016 do 28.02.2017 r.

Projekt realizowany jest w Punkcie Konsultacyjnym Stowarzyszenia przy ul. Krasińskiego 21,
40-019 Katowice.
 
W ramach projektu, beneficjentom oferowane są bezpłatne porady/konsultacje:
 - prawne,
 - terapeutyczne,
oraz warsztaty profilaktyczne

 
Zapisów do udziału w projekcie można dokonywać od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 - 16.00:
 - telefonicznie: 32 255- 38- 69,
 - mailowo: biuro@po-moc.pl,
 - osobiście: ul. Krasińskiego 21, Katowice.