Rozpoczęliśmy realizację projektu „WOŁANIE O POMOC” z Fundacji Dzieci Niczyje!!!

Projekt „WOŁANIE O POMOC” jest współfinansowany ze środków The Velux Foundations w ramach programu „Bezpieczne dzieciństwo” Fundacji Dzieci Niczyje.
 

Projekt pt. „WOŁANIE O POMOC”
jest skierowany do dzieci i młodzieży do 17 roku życia, które doświadczyły przemocy, w tym seksualnej. Beneficjenci projektu mogą być mieszkańcami miasta Katowice jak i również ościennych miast i okolic.

Cel projektu: pomoc terapeutyczna i prawna osobom małoletnim, pokrzywdzonym przestępstwami przemocy, wolności seksualnej na terenie miasta Katowic i okolic.

Nabór uczestników do projektu trwa od 01.10 do 31.10.2015 r.
Realizacja projektu : od 01.10.2015 do 30.06.2016 r.
Projekt realizowany jest w Punkcie Konsultacyjnym Stowarzyszenia przy ul. Krasińskiego 21,
40-019 Katowice.

W ramach projektu oferowane są bezpłatne dla beneficjentów porady/konsultacje:
- prawne
- terapeutyczne

Zapisów do udziału w projekcie można dokonywać od pon.-pt. w godz. 8.00 - 16.00:
- tel. 32 255 38 69
- mailowo: biuro@po-moc.pl
- osobiście: ul. Krasińskiego 21, Katowice

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!!!

Pokój do pracy z dziećmi gotowy, zobaczcie efekty: