Rozstrzygnięcie naboru ofert na przeprowadzenie warsztatów z działalności gospodarczej

Dot: rozstrzygnięcie naboru ofert
na przeprowadzenie warsztatów z działalności gospodarczej 


Uprzejmie informujemy, że spośród ofert, które spełniały wszystkie wymogi formalne
wybrana została oferta firmy EDU-CATOR z siedzibą w Chorzowie.