Rozstrzygnięcie naboru ofert na przeprowadzenie warsztatów z zakresu niwelowania stresu

Dot: rozstrzygnięcie naboru ofert na przeprowadzenie
warsztatów z zakresu niwelowania stresu


 
Uprzejmie informujemy, że spośród ofert, które spełniały wszystkie wymogi formalne
wybrana została oferta firmy Ewa Bensz LUCKYMIND.pl