S. Anna Bałchan tegoroczną laureatką Nagrody im. Bł. Ks. Emila Szramka!

S. Anna Bałchan tegoroczną laureatką
Nagrody im. Bł. Ks. Emila Szramka

"Siostra Anna Bałchan, od lat zaangażowana w pomoc kobietom i ich dzieciom dotkniętym przemocą seksualną, fizyczną i psychiczną została tegoroczną laureatką Nagrody im. Bł. Ks. Emila Szramka. Terapeutka i działaczka społeczna została uhonorowana za "wielkie serce, miłosierdzie oraz nieustępliwą obronę godności człowieczej". Wręczenie nagrody nastąpi we wtorek 8 grudnia w Katowicach."

Bardzo serdecznie dziękujemy i niezmiernie cieszymy się za docenianie naszej pracy!

KAPITUŁA NAGRODY

GRATULACJE PREZYDENTA MARCINA KRUPY

Więcej o nagrodzie:

http://katowice.gosc.pl/doc/2867409.Nagrodzona-za-obrone-godnosci

http://ekai.pl/diecezje/katowicka/x94862/s-anna-balchan-tegoroczna-laureatka-nagrody-im-bl-ks-emila-szramka/