SERDECZNE PODZIĘKOWANIA!!!

Składamy podziękowania
dla P. JOLANTY BIERNAT oraz P. KRZYSZTOFA GOŁBA
działających w imieniu i na rzecz
SPOŁECZNEGO KOMITETU BUDOWY OŚRODKA LECZENIA I REHABILITACJI
PRZELEKLE CHORYCH W KATOWICACH
,
za przekazanie w dniu 12.09.2014 w darowiźnie terenu
na realizację zadań statutowych Stowarzyszenia PoMOC,
wspierającego kobiety wraz z dziećmi,
znajdujące się w kryzysowej sytuacji życiowej.