Sieć BAKHITA do Spraw Przeciwdziałania i Pomocy Ofiarom Współczesnego Niewolnictwa działa!!!
Sieć Bakhita u franciszkanów w Krakowie
W dniach 4-5 września odbyło się u krakowskich franciszkanów spotkanie formacyjne Sieci Bakhita do Spraw Przeciwdziałania i Pomocy Ofiarom Współczesnego Niewolnictwa.
Podczas szkolenia zostały pogłębione tematy związane z handlem ludźmi i przeciwdziałaniem temu procederowi.
Wykłady i warsztaty prowadzone były przez s. Annę Bałchan SMI, dobrze obeznaną z zasadami i sposobami pomocy osobom pokrzywdzonym. Pomogły one zweryfikować postawy osób zaangażowanych w dzieła pomocowe, aby świadczona przez nich pomoc była odpowiednia do potrzeb i stanowiła właściwe wsparcie.

Więcej o szkoleniu - tutaj.