Sieć BAKHITA - przeciwko Współczesnemu Niewolnictwu

Sieć Bakhita do Spraw Przeciwdziałania i Pomocy Ofiarom Współczesnych Form Niewolnictwa jest międzyzakonną siecią współpracy i wsparcia, stworzoną w celu zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi oraz pomocy
pokrzywdzonym w wyniku tego procederu.

Więcej: www.siecbakhita.com