Udział Stow. PoMOC w Międzynarodowym Seminarium Eksperckim

PoMOC brała udział w Międzynarodowym Seminarium Eksperckim
"Ochrona dzieci i młodzieży podczas dużych wydarzeń sportowych",
organizowanym przez Fundację Dzieci Niczyje, w dniach 13-14 czerwca 2013 w Warszawie.

Na całym świecie łamie się prawa dzieci.
"Najpowszechniej występującymi formami komercyjnego wykorzystywania seksualnego dzieci są prostytucja, pornografia oraz handel dziećmi w celach seksualnych. Inne formy obejmują dziecięcą turystykę seksualną, a w niektórych przypadkach małżeństwa dzieci.
W zwalczaniu problemu ważne jest stosowanie odpowiednich środków karnych, ale równie duże znaczenie ma przeciwdziałanie zachowaniom, przekonaniom i postawom generującym i utrzymującym to zapotrzebowanie."
(z: broszura informacyjna ECPAT International)

NIE POZOSTAWAJ OBOJĘTNY NA KRZYWDĘ DZIECKA!!!


Zapraszamy do galerii !!!