Wesprzyj akcję zbiórki pieniędzy na Centrum wraz ze żłobkiem dla dzieci!
CENTRUM OPIEKUŃCZO - ROZWOJOWE IM.ŚW. JÓZEFA

Chcemy stworzyć Centrum, które będzie wspierać:

- Dzieci - w ich prawidłowym rozwoju.

- Rodziców - w pomaganiu swoim dzieciom pokonywać lęki i przeszkody oraz w mówieniu językiem miłości, która daje siłę do życia.

- Samotnych rodziców, by nie pozostali sami w towarzyszeniu dziecku.

- Dziadków pomagających i patrzących z miłością.

 

CENTRUM TO WYJĄTKOWE MIEJSCE,

Przygotowane na naukę wielozmysłowego doświadczania świata:

- mobilne ściany pełno szklane w różnych kolorach
- podgrzewane podłogi o stałej temperaturze
- wysokiej jakości sprzęt do muzykoterapii
- wyposażenie i zabawki z materiałów naturalnych, dostępne dla dziecka, uczące samodzielności

 

POWIEDZ SWOIM ZNAJOMYM,

WEJDŹ NA STRONĘ i WESPRZYJ AKCJĘ

WEJDŹ NA FACEBOOKA - DAJ SWOJEGO 


 

CELE CENTRUM:

- Profesjonalna opieka dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 lat
- Warsztaty dla rodziców i dziadków oraz tych, dla których jest ważne:
• tworzenie więzi rodzinnych,
• wspieranie dziecka w indywidualnym rozwoju.
- Przygotowanie zawodowe kobiet do podjęcia pracy  (staże i kursy zawodowe).
- Szczególne wsparcie rodziców samotnie wychowujących dzieci.
- Przeciwdziałanie przemocy i rozwój umiejętności wychowawczych.
 

Zbudujmy coś dobrego! 
 

 
PROJEKT CENTRUM/ŻŁOBKA PROJEKT ŻŁOBKA OD WEWNĄTRZ


 
Dlaczego ten projekt?

Projekt zrodził się z konkretnej potrzeby społecznej. Jako Stowarzyszenie od 2001 r. pomagamy kobietom będącym w sytuacji kryzysu czy doświadczającym przemocy, także wraz z dziećmi. Udzielamy im kompleksowej pomocy. Widzimy jak bardzo ważny jest szczególnie pierwszy okres życia dziecka i jak bardzo przydaje się wsparcie i edukacja dla rodziców...

W zasobach naszego miasta Katowice jest zbyt mało miejsc opieki dla dzieci do lat 3. Ciągły kryzys na rynku pracy, jak i małe wsparcie socjalne, wymusza na matkach, szybki powrót do pracy, a miejsc dla dzieci brakuje. Szczególnie w trudnej sytuacji są matki samotnie wychowujące dzieci.

Jako zespół pracowników Stowarzyszenia PoMOC, pracujących z kobietami w kryzysie, zauważyliśmy, że częstym powodem ich trudnych sytuacji życiowych są dramatyczne wydarzenia z dzieciństwa, takie jak: przemoc fizyczna i emocjonalna, porzucenie przez rodzinę pochodzenia, wykorzystanie seksualne, brak więzi, pozbawienie poczucia wartości. Zastanawialiśmy się jak można temu zapobiec. Jesteśmy przekonani, że wspierając i edukując rodziców, bo to oni dają siłę do życia swoim dzieciom, przeciwdziałamy zjawisku przemocy. W taki sposób chcemy pracować w zaprojektowanym Centrum Opiekuńczo – Rozwojowym im. Św. Józefa – patrona rodziny i ojcostwa.


Twoja cegiełka na budowę żłobka, bezpośrednio na konto:
PKO BANK POLSKI S.A.
ul. Damrota 23, 40-022 Katowice

Numer konta:
38 1020 2313 0000 3902 0456 8533


ZAPRASZAMY !!!