Wielkie dzięki za tak liczne przybycie na film!!!

Wszystkim serdecznie dziękujemy za przybycie,
za to, że nie jest Wam obojętny problem handlu ludźmi na świecie!!!
Razem przeciwko współczesnemu niewolnictwu!!!