Wybór oferty na wykonanie projektu Centrum Opiekuńczo-Rozwojowego im. Św. Józefa