Wywiad z S.Anną o współczesnych problemach kobiet z jakimi stykamy się w pracy Stowarzyszenia...