Zapraszamy do artykułu w dwumiesięczniku "Czas serca"