"Czym jest proceder handlu ludźmi? Praca z ofiarą handlu ludźmi"

 


 
„Czym jest proceder handlu ludźmi?
Praca z ofiarą handlu ludźmi”

 

 Szkolenie zwiększające wiedzę na temat współczesnych form niewolnictwa oraz
przygotowujące do pracy z ofiarami handlu ludźmi.
 

 

Zagadnienia:
 

  • Co to jest handel ludźmi? - charakterystyka zjawiska (uregulowania prawne, metody werbunku, itp.)
     
  • Identyfikacja ofiary: wykorzystanie definicji handlu ludźmi, wskaźniki handlu ludźmi.

 

  • Pierwszy kontakt: trening rozmowy z ofiarą, co powinna usłyszeć, jakie informacje mogą być dla niej ważne, "ja jako pomagacz".
  • Interwencja kryzysowa - potrzeby ofiar w momencie kryzysu.
     
  • Reintegracja ofiary

 

  • Pomoc ofierze w ujęciu systemowym

Szkolenia realizujemy na zamówienie, dostosowując się do potrzeb klienta (czas realizacji, grupa, miejsce,...).

 
W ramach szkoleń zapewniamy: materiały edukacyjne - poradnik "Pomóż ułożyć im życie na nowo" oraz zaświadczenia o ukończeniu szkoleń.
 

Szkolenie prowadzą certyfikowani trenerzy z wieloletnim stażem pracy z ofiarami handlu ludźmi, zaangażowani do pracy w Zespole ds. Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi przy MSW oraz pracujący w Krajowym Centrum Interwencyjno - Konsultacyjnym dla ofiar handlu ludźmi w Polsce.


 

Kontakt i informacja: pomoc@po-moc.pl; 694 489 187 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!