Do pobrania

Dbając o Twoją wygodę, w tym dziale postanowiliśmy zebrać i zamieścić wszystkie materiały, które można pobrać w różnych innych miejscach naszego serwisu./materialy/_upload/file/Statut_Stowarzyszenia_PoMOC-_tekst_jednolity_z_dnia_29_05_2018.pdf

 

Zapraszamy do pobrania poszukiwanych dokumentów poprzez wybranie pliku w kolumnie "Format i wielkość":

 

Dział/Zakładka: Nazwa dokumentu:  Format i wielkość:
 Jak możesz pomóc    
 Wpłaty na konto "TU i TERAZ" Blankiet przelewu/wpłaty "Tu i TERAZ" na wybrany cel  PDF - 268 KB; JPG -  660 KB
Wpłaty na konto "TU i TERAZ"

Blankiet przelewu/wpłaty "TU i TERAZ" na wsparcie funkcjonowania Ośrodka dla krzywdzonych kobiet

PDF - 271 KB;

JPG - 704 KB

O nas/Misja i cele Stowarzyszenia Statut Stowarzyszenia Po MOC - tekst jednolity z 29.05.2018 r. /materialy/_upload/file/Statut_Stowarzyszenia_PoMOC-_tekst_jednolity_z_dnia_29_05_2018.pdf

PDF -3880 KB

 
O nas/Jak pomagamy    
Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy Opis oferty Ośrodka PDF - 45 KB
Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy Koszt pobytu w Ośrodku (dla MOPSów, GOPSów)  
Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy

Karta Zgłoszenia OSOBY do OŚRODKA

PDF - 250 KB
O nas/Nasze publikacje
i wydawnictwa
Broszura: Współczesne formy niewolnictwa, wyd. 2010r. PDF - 765 KB
  Poradnik dla wyjeżdżających "Bezpieczna praca za granicą" PDF - 1,57 MB
O nas/ Sprawozdania roczne  


 
  Sprawozdanie finansowe za 2017 r. /materialy/_upload/file/Sprawozdanie_finansowe_za_2017_r_.pdf

PDF - 1124 KB

 
  Sprawozdanie merytoryczne za 2017r.  /materialy/_upload/file/Sprawozdanie_merytoryczne_za_2017_r_.pdf

PDF - 248 KB

 
  Sprawozdanie całościowe za 2016 r. PDF - 239 KB
  Sprawozdanie finansowe za 2016 r. PDF - 1,24 MB
  Sprawozdanie całościowe za 2015 r. PDF - 280 KB
  Sprawozdanie finansowe za 2015 r. PDF - 1279 KB
  Sprawozdanie całościowe za 2014 r. PDF - 283 KB
  Sprawozdanie finansowe za 2014 r. PDF - 1,18 MB
  Sprawozdanie całościowe za 2013 r. PDF - 223 KB
  Sprawozdanie finansowe za 2012 r. PDF - 199 KB
  Sprawozdanie całościowe za 2012 r. PDF - 227 KB
  Sprawozdanie całościowe za 2011 r. PDF - 203 KB
 

Sprawozdanie całościowe za 2010r.

PDF - 410 KB
  Sprawozdanie całościowe za 2009r. PDF - 370 KB
  Sprawozdanie całościowe za 2008r. PDF -256 KB
  Sprawozdanie całościowe za 2007r. PDF - 269 KB

 


Jeśli...