Dyżury na ulicach
Nasi streetworkerzy dyżurują na ulicach Katowic.
 
Podczas dyżurów udzielane są informacje na temat możliwych form pomocy. 
 
Spotkania te również są okazją do wspierającej rozmowy i podzielenia się codziennymi problemami.
 

Jeśli chcesz...