Fundacja La Strada

Partnerstwo z Fundacją LaStrada w działaniach na rzecz przeciwdziałania handlowi ludźmi
poprzez wspólną relaizację projektu MSW na prowadzenie
"Krajowego Centrum Interwencyjno Konsultacyjnego dla polskich i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi" www.kcik.pl.