Jak pomagamy?

Oferujemy   kompleksową   pomoc dla krzywdzonych kobiet, ich dzieci oraz rodzin będących w kryzysowych sytuacjach :
 

          Kompleksową – ponieważ pomoc dla beneficjentek:

  1. prowadzona jest przez inernet (poradnictwo, udzielanie informacji o możliwościach pomocy)
  2. podejmowana jest w Punkcie Konsultacyjnym (porady prawne, terapia, konsultacje pomocowe)
  3. obejmuje całodobowe schronienie w Ośrodku
  4. to również profilaktyka i szkolenia przeciwdziałające współczesnym formom niewolnictwa, przemocy, propoagujące bezpieczną pracę za granicą, przygotowujace do pracy ulicznej.

Warto również zapoznać się z naszymi Aktulanymi projektami