Krajowe Centrum Interwencyjno - Konsultacyjne dla ofiar handlu ludźmi
KCIK -  Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi

POMOC DLA OFIAR HANDLU LUDŹMI - POLSKICH I CUDZOZIEMSKICH:


telefon: (+48 22) 628 01 20

e-mail: info@kcik.pl

 
Otwarty konkurs Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno – Konsultacyjnego dla Polskich i Cudzoziemskich Ofiar handlu Ludźmi w roku 2017 wygrały Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu "La Strada" oraz Stowarzyszenie Po MOC dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej. W ramach programu wspólnego prowadzone będą dwa schroniska dla ofiar handlu ludźmi.

KCIK jest odpowiedzią na potrzeby osób, które są lub mogą być ofiarami handlu ludźmi -  zarówno obywateli polskich jak  i cudzoziemców.

Praca Krajowego Centrum jest podzielona na następujące zadania:  identyfikacja ofiar handlu ludźmi, interwencja, poradnictwo prewencyjne, konsultacje dla instytucji i organizacji, specjalistyczne schroniska dla ofiar. W praktyce oznacza to, że od poniedziałku do piątku  zespół osób przygotowanych i doświadczonych w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi  udziela  porad i prowadzi konsultacje,  a także organizuje pomoc dla ofiar handlu ludźmi. W pozostałym czasie działa telefon komórkowy i podejmowane są jedynie sprawy nie cierpiące zwłoki.
 Z pomocy i konsultacji mogą skorzystać ofiary handlu ludźmi, ich bliscy, pracujące na ich rzecz organizacje i instytucje, osoby zagrożone handlem ludźmi, a także organy ścigania i wymiar sprawiedliwości.   Oferta poradnictwa dotyczy także osób rozważających wyjazd za granicę w celach nieturystycznych, w sytuacji, kiedy osoby te chcą zmniejszyć ryzyko związane z tego rodzaju decyzją.
Stowarzyszenie PoMOC w ramach KCIK zapewnia schronienie dla osób poszkodowanych w procederze handlu ludźmi.