Krajowe Centrum Interwencyjno - Konsultacyjne dla ofiar handlu ludźmi

KCIK -  Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne
dla Ofiar Handlu Ludźmi


POMOC DLA OFIAR HANDLU LUDŹMI - POLSKICH I CUDZOZIEMSKICH:


telefon: (+48 22) 628 01 20

e-mail: info@kcik.pl

 
 
        Otwarty konkurs na prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno – Konsultacyjnego
dla Ofiar Handlu Ludźmi w roku 2019 wygrały Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi               
i Niewolnictwu "La Strada" z Warszawy oraz Stowarzyszenie Po MOC dla Kobiet i Dzieci
im. Marii Niepokalanej z Katowic.

 
        W ramach wspólnego programu prowadzone będą dwa schroniska dla ofiar handlu ludźmi.

       KCIK jest odpowiedzią na potrzeby osób, które są lub mogą być ofiarami handlu ludźmi- zarówno obywateli polskich jak  i cudzoziemców.

      Praca Krajowego Centrum jest podzielona na następujące zadania: identyfikacja ofiar handlu ludźmi, interwencja, 
wsparcie reintergracji, poradnictwo prewencyjne, konsultacje dla instytucji i organizacji, specjalistyczne schroniska dla ofiar. 

         Z pomocy i konsultacji mogą skorzystać ofiary handlu ludźmi, ich bliscy, pracujące na ich rzecz organizacje i instytucje, osoby zagrożone handlem ludźmi, a także organy ścigania i wymiar sprawiedliwości.   Oferta poradnictwa dotyczy także osób rozważających wyjazd za granicę w celach nieturystycznych, w sytuacji, kiedy osoby te chcą zmniejszyć ryzyko związane z tego rodzaju decyzją.
Stowarzyszenie Po MOC w ramach KCIK zapewnia schronienie dla osób poszkodowanych w procederze handlu ludźmi.

www.kcik.pl

www.handelludzmi.eu