Przewodnik Streetworkera
Przewodnik streetworkera jest zbiorem wieloletnich doświadczeń pracowników Stowarzyszenia PoMOC w pracy ulicznej w środowisku osób bezdomnych, dzieci ulicy oraz kobiet uwikłanych w proceder prostytucji.
W treści przewodnika zjadą Państwo, m.in.:
  1. Krótka historia streetworkingu...
  2. Rola pracownika ulicznego.
  3. Etapy „wchodzenia na ulicę”.
  4. Najczęstsze błędy w pracy ulicznej.
  5. Zagrożenia w pracy ulicznej. Przeciwdziałanie.
  6. Standardy pracy.
  7. Etapy pomocy.
  8. Granice w pomaganiu.