Mieszkania readaptacyjne

Stowarzyszenie dysponuje dwoma mieszkaniami readaptacyjnymi dla kobiet, które zakończyły pobyt w Ośrodku.

 

 

Mieszkania są kolejnym - ważnym - krokiem ku usamodzielnianiu się naszych podopiecznych.

 

 

Koszt utrzymania i remontów mieszkań współfinansuje "MAGDALENA" Sp. z o.o.

 


Jeśli chcesz...