ZGŁOSZENIA DO OŚRODKA

Instytucje (spoza miasta Katowice) pragnące umieścić podopieczne w Ośrodku proszone są o zapoznanie się z: ofertą i wyceną kosztów pobytu w Ośrodku oraz wypełnieniem "Karty zgłoszenia". Dodatkowe informacje: 32 255 38 69. Dokumenty te dostępne są w zakładce: Do POBRANIA

Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy

 

 

Ośrodek to miejsce, które udziela całodobowego schronienia.

Przeznaczony jest dla kobiet uwikłanych w przemoc, a także współczesne formy niewolnictwa.
Kobiety mogą przebywać w ośorku również wraz z dziećmi.


 
Ośrodek zapewnia dla jego mieszkańców (kobiet i kobiet z dziećmi) całodobowe schronienie w odpowiednich i bezpiecznych warunkach lokalowych z uwzględnieniem:
 • samodzielnego miejsca do spania (wyposażonego w niezbędne meble, pościel i bieliznę pościelową)
 • możliwości korzystania z usług sanitarnych (pralki, suszarnie, prysznice) oraz środków czystości,
 • wyżywienia oraz możliwości samodzielnego sporządzania posiłków,
 • miejsca do zajęć grupowych dla kobiet i dzieci.
 
Dla kobiet mieszkających w Ośrodku prowadzone są zajęcia:
 • terapeutyczno-rehabilitacyjne (praca społecznością, terapia zajęciowa, arteterapia, praca nad relacją matka – dziecko),
 • przygotowujące do samodzielnego radzenia sobie w różnych, także trudnych sytuacjach życiowych,
 • „nauka gospodarowania”.
 
Mieszkanki mają również możliwość uzyskania:
 • pomocy psychologicznej (terapia grupowa, terapia indywidualna)
 • poradnictwo prawne
 • pomoc duchowa
 • doradztwo zawodowe
 
Dodatkowo istnieje możliwość uczestniczenia w przeróżnych szkoleniach, warsztatach, wyjazdach terapeutycznych i rehabilitacyjno-wypoczynkowych. Mieszkanki motywowane są również do kontynuowania – wcześniej przerwanej – nauki oraz uzyskania zawodu lub wykształcenia.
 
Pobyt w Ośrodku pomaga odzyskać równowagę psychiczną i duchową oraz poczucie własnej wartości i godności.

Ośrodek jest miejscem dbającym o bezpieczeństwo i chroniącym prywatność jego mieszkańców.


Instytucje, które chcą zgłosić osobę do ośrodka prosimy o pobranie, wypełnienie i przesłanie "Karty zgłoszenia".