Partnerzy i Patronaty

Wysoko cenimy współpracę, profesjonalne działania i rozwinięte kompetencje naszych Partnerów.

 

Obecnie współpracujemy z następującymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi i firmami:

 
 

Logotyp:

Nazwa instytucji:

Obszar współpracy:

  Urząd Miasta Katowice
     www.katowice.eu
Wsparcie ofiar przemocy w rodzinie, działania na rzecz przeciwdziałania przemocy i kobietom w kryzysie życia.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

www.msw.gov.pl

W ramach powołanego Zespołu do Spraw Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi: "Do zadań Zespołu należy proponowanie oraz opiniowanie podejmowanych działań zmierzających do skutecznego zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi, współpraca z organami administracji rządowej, samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi oraz ocena realizacji Krajowego Planu Działań przeciwko Handlowi Ludźmi".

Źródło: MSW
Współpraca w realizacji KCIK - 
Krajowego Centrum 

Interwencyjno - Konsultacyjnego dla polskich i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi - www.kcik.pl 

La Strada. Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu

www.strada.org.pl

Wspólna realizacja projektu KCIK - Krajowego Centrum
Interwencyjno - Konsultacyjnego dla polskich i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi - zadanie zlecone przez Ministra SW; wymiana informacji na temat pomocy ofiarom handlu ludźmi, udzielanie schronienia osobom poszkodowanym - kobietom i ich dzieciom - www.kcik.pl

 

Agencja Zatrudnienia ATERIMA


www.aterima.pl


Projekt „Bezpieczna praca za granicą” - współpraca w przeciwdziałaniu handlowi ludźmi!!!

www.bezpieczny-wyjazd.eu

www.siecbakhita.com Sieć Bakhita do Spraw Przeciwdziałania i Pomocy Ofiarom Współczesnych Form Niewolnictwa jest międzyzakonną siecią współpracy i wsparcia, stworzoną w celu zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi oraz pomocy pokrzywdzonym w wyniku tego procederu.


ITAKA. Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych

www.zaginieni.pl

 

Wymiana informacji na temat osób zaginionych.

Stowarzyszenie Po MOC udostępnia także swoją siedzibę raz w tygodniu dla spotkań beneficjentów ITAKI w Katowicach.

Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji

www.iom.pl

Wsparcie ofiar handlu ludźmi - organizacja bezpiecznych powrotów do krajów pochodzenia.

Delegatura Śląska

Związku Polskich Kawalerów Maltańskich

Suwerennego Rycerskiego Zakonu Szpitalników Św. Jana Jerozolimskiego zwanego Rodyjskim i Maltańskim

www.katowice.zakonmaltanski.pl

 

Wsparcie w organizacji i prowadzeniu szkoleń z pierwszej pomocy dla wolontariuszy-streetworkerów.

 AV - Biuro Rachunkowe

www.av-biurorachunkowe.pl
 
Kompleksowe wsparcie w zakresie zarządzania projektami unijnymi.
www.every-one.pl Przeciwdziałanie handlowi ludźmi, pomoc osobom uwikłanym w handel ludźmi.

Dołącz do organizacji udzielających wsparcia. Zapraszamy do współpracy: pomoc@po-moc.pl