"Poradnictwo specjalistyczne dla kobiet..."

PROJEKT "PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE DLA KOBIET I ICH DZIECI DOTKNIĘTYCH WSPÓŁCZESNYMI FORMAMI NIEWOLNICTWA LUB INNYMI FORMAMI PRZEMOCY"
 
 
Jest on skierowany do kobiet oraz ich dzieci będących mieszkańcami Katowic lub przebywających na terenie miasta Katowice, dotkniętych trudną /kryzysową sytuacją życiową tj. ofiary przemocy (psychicznej, fizycznej, ekonomicznej), handlu ludźmi, prostytucji.
 
Projekt realizowany jest w Punkcie Konsultacyjnym Stowarzyszenia
przy ul. Krasińskiego 21, 40-019 Katowice.
 
Oferowane są bezpłatne porady:
                                                              
- prawne

 
- psychologiczne

- terapia
 
Nabór uczestników do projektu trwa od 15.02.2019r.

Czas realizacji projektu: do 15.12.2019
 
Zapisy na porady od pon.-pt. w godz. 8.00 - 16.00:
 - tel. 32 255 38 69
 - mailowo: punkt@po-moc.pl
 - osobiście: ul. Krasińskiego 21, Katowice
 
 
ZAPRASZAMY !!!
 
ZADANIE WSPÓŁFINANSOWANE Z BUDŻETU MIASTA KATOWICE