"Praca metodą streetwork"„Praca ‘metodą streetwork’" 


 
Program „Profesjonalny STREETWORKING”  łączy metodologię pracy streetwork  z  tworzeniem lokalnych strategii streetworkingu oraz superwizję pracy ulicznej.
 

Obszary zagadnień:
 

1. SPECYFIKA PRACY ULICZNEJ (charakterystyka streetworkingu i streetworkera, metody pracy ulicznej, zagrożenia i „BHP ulicy”).
1. PRACA Z BENEFICJENTEM (komunikacja, nawiązywanie kontaktu, potrzeby beneficjentów, trudności w pracy z beneficjentem, granice w pomaganiu, praca z beneficjentem w ujęciu systemowym, tworzenie własnej bazy pomocowej).
2. ROZWÓJ OSOBISTY PRACOWNIKÓW ULICZNYCH.
3. SUPERWIZJA PRACY ULICZNEJ.


Szkolenie realizujemy na zamówienie, dostosowując się do potrzeb klienta.
 

ZAPEWNIAMY MATERIAŁY EDUKACYJNE - "Przewodnik streetworkera" oraz
zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.


Szkolenie prowadzą certyfikowani trenerzy z wieloletnim doświadczeniem pracy streetworkerskiej w środowiskach osób bezdomnych, dzieci ulicy, kobiet uwikłanych w proceder prostytucji.


Kontakt i informacja: pomoc@po-moc.pl; 694 489 187

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!