"Prostytucja - przymus czy dobrowolność?"


"Prostytucja - przymus czy dobrowolność?"

 

 

Cel szkolenia: zwiększenie świadomości na temat procederu prostytucji, jego przyczyn, sytuacji ofiary oraz możliwości pomocy osobie uwikłanej w prostytucję.

Tematyka:

  • Czym jest „prostytucja”?
  • Teoria przywiązania.
  • „Ja” w systemie rodzinnym…
  • Prostytucja a prawo w Polsce.
  • Przymus wewnętrzny a zewnętrzny (proceder handlu ludźmi).
  • Potrzeby ofiar prostytucji.
  • Baza pomocowa.

 

Szkolenie będzie prowadzone metodą warsztatową; w ramach szkolenia zapewniamy materiały edukacyjne oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Szkolenie prowadzą certyfikowani trenerzy, z wieloletnim doświadczeniem pracy z osobami uwikłanymi w proceder prostytucji.

Szkolenia realizujemy na zamówienie, dostosowując się do potrzeb klienta.
 

Kontakt i informacja: 694 489 187, pomoc@po-moc.pl

S
ERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!