Rekomendacje

Nasze Stowarzyszenie stale się rozwija doskonaląc działania pomocowe względem beneficjentów. Rozwój ten nie byłby możliwy dzięki wsparciu wielu partnerów instytucjonalnych oraz „społecznie odpowiedzialnych przedsiębiorstw”.

 

Rozwój pomocy dla krzywdzonych kobiet i ich dzieci oraz profilaktyka zorientowana na przeciwdziałanie „handlowi ludźmi” i „przymuszonej prostytucji” jest naszym wieloletnim doświadczeniem i codziennym wyzwaniem.

 

W wyniku tej pracy otrzymujemy cenne słowa uznania i opinie. Poniżej zamieszczamy wybrane z nich. Wierzymy, że pozwolą one uzyskać lub pogłębić zaufanie do Stowarzyszenia i jego działań.

 

Instytucja

Rekomendacje instytucji

/ Listy polecające

 La Strada. Fundacja Przeciwko Niewolnictwu

i Handlowi Ludźmi

List Prezydenta RP

- śp. Lecha Kaczyńskiego

List_Prezydenta_RP_L_Kaczynskiego
Ministerstwo
Spraw
Wewnętrznych

La Strada. Fundacja Przeciwko Niewolnictwu

i Handlowi Ludźmi

List Rzecznika Spraw Obywatelskich

- śp. Janusza Kochanowskiego

Rekomendacja

- Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice
Krystyna Siejna
2008 r.

La Strada. Fundacja Przeciwko Niewolnictwu

i Handlowi Ludźmi

Opinia

- Pierwszy Wiceprezydenta Miasta Katowice
2008 r.

Opinia

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Katowicach

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Katowicach

Rekomendacja

- Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice
2007 r.

La Strada. Fundacja Przeciwko Niewolnictwu

i Handlowi Ludźmi

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Katowicach
Wspólnota Dobrego Pasterza
Dom Aniołów Stróżów

Jeśli chcesz...

  • przesłać swoją indywidualną referencję z uzyskanego wsparcia (lub z udziału w szkoleniu) albo wydać rekomendacje z ramienia współpracującej instytucji - napisz na adres: biuro@po-moc.pl
  • nawiązać współpracę - tel. 32 255 38 69

Pozostajemy wdzięczni za każdą otrzymaną opinię na temat naszej pracy i współpracy!