Szkolenia

 

Stowarzyszenie Po MOC prowadzi szkolenia w obszarach:

 

1. Problematyka handlu ludźmi i przymuszonej prostytucji – edukacja w zakresie rozpoznawania i specyfiki zjawiska, praca z osobami uwikłanymi w proceder handlu ludźmi,
czy prostytucji.
 
2. Zajęcia profilaktyczne dla młodzieży – patrz oferta po lewej stronie.
 
3. Praca "metodą streetwork", wraz z możliwością dostosowania do specyficznych potrzeb lokalnego środowiska. Program „Profesjonalny STREETWORKING”  łączy metodologię pracy streetwork  z  tworzeniem lokalnych strategii streetworkingu,
istenieje możliwość superwizowania pracy ulicznej.

4. NOWA OFERTA SZKOLENIOWA STOWARZYSZENIA z zakresu 
KOMPETENCJI INTERPERSONALNYCH I MENADŻERSKICH!!!Szkolenia realizujemy na zlecenie na terenie całej Polski,
dostosowując do potrzeb odbiorców.

 

Kontakt i informacja: 694 489 187pomoc@po-moc.pl