Warsztaty profilaktyczne dla młodzieży - oferta na zamównienie

Oferta warsztatów dla młodzieży:

     1. „Bezpieczna praca za granicą a handel ludźmi - czym jest i jakie niesie
          zagrożenia?”

   
    2. „Sztuka rozwiązywania konfliktów”
       
    3. „Szkoła komunikacji”
   
 
O NAS 

Jesteśmy Stowarzyszeniem Po MOC, założonym przez S. Annę Bałchan, które jako jedyne na Śląsku i jedno z niewielu w kraju, zajmuje się tematyką związaną z zagrożeniami handlem ludźmi, przymuszoną prostytucją, a także przemocą. Pracujemy od 2001 r.
z kobietami i ich dziećmi oraz rodzinami w ujęciu systemowym, pomagamy w rozwiązywaniu rodzinnych konfliktów i kryzysów. Od 2004 r. prowadzimy warsztaty profilaktyczne dla uczniów i młodzieży. Współpracujemy z wieloma specjalistami.
 

WIĘCEJ O NAS: www.po-moc.pl
 
Wszystkim uczestnikom zajęć zapewniamy materiały informacyjne/edukacyjne.
Dla szkoły zapewniamy zaświadczenie o przeprowadzeniu warsztatów na terenie szkoły.
Przy zamówieniu całego pakietu warsztatów dla szkoły, oferujemy 20 % zniżki.ZAPRASZAMY!!!

 1 
 
„BEZPIECZNA PRACA ZA GRANICĄ a HANDEL LUDŹMI –
czym jest i jakie niesie zagrożenia?”
Warsztat profilaktyczny dla młodzieży

 
CEL ZAJĘĆ: zwiększenie wiedzy na temat zagrożeń związanych z handlem ludźmi, ryzyka związanego z wyjazdami do pracy za granicę oraz metod zabezpieczenia się przed wyjazdem, gdzie i jak szukać pomocy…

SCENARIUSZ ZAJĘĆ:

I CZĘŚĆ:
  1. Przedstawienie tematu zajęć, zapoznanie z planowanym przebiegiem.
  2. Ćwiczenie 1: Analiza motywów wyjazdów za granicę.
  3. Mini - wykład dot. pracy w Unii Europejskiej, firm pośredniczących w szukaniu pracy, praw pracowniczych, itp.
  4. Ćwiczenie 2: wspólna analiza przykładowych ogłoszeń o pracę z prasy, Internetu ze zwróceniem uwagi na ich legalność, wiarygodność…
  5. Ćwiczenie 3: Jak powinna wyglądać nasza umowa o pracę? Przekazanie podstawowych informacji.
 
II CZĘŚĆ:
  1. Czym jest handel ludźmi? Zapoznanie z definicją, uregulowaniami europejskimi i krajowymi, ze statystykami dotyczącymi liczby ofiar.
  2. Prezentacja filmu edukacyjnego z kampanii multimedialnej MTV Exit (przykładowe historie ofiar handlu ludźmi).
  3. Prezentacja profilu ofiar, metod werbunku, etapów w procederze handlu ludźmi, profilu „osób rekrutujących”.
  4. Wykład – Co zrobić przed wyjazdem za granicę do pracy, jakie dokumenty i informacje warto posiadać przed wyjazdem?
  5. Pozostawienie materiałów informacyjnych, przydatnych telefonów.
 
CZAS TRWANIA: 2 godz. lekcyjne
ILOŚĆ UCZESTNIKÓW: klasa szkolna (do 30 osób)
CENA: 300 zł netto
 
 KONTAKT i INFORMACJA:  pomoc@po-moc.pl, tel. 694 489 187
 
 

2
 
„SZTUKA ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW”
Warsztat profilaktyczny dla młodzieży

 
 CEL ZAJĘĆ: zwiększenie wiedzy na temat tego czym jest konflikt, jak sobie z nim radzić, jakie są przyczyny i skutki powstawania konfliktów w rodzinie oraz innych grupach oraz metody ich rozwiązywania.
 
PAKIET: SZTUKA ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW
45 min -> Czym jest konflikt i jak sobie z nim radzić? 
45 min -> Rozwiązywanie konfliktów w rodzinie 
45 min -> Rozwiązywanie konfliktów w grupach i między grupami
Każda część stanowi osobne szkolenie. Dzięki temu zamawiający może wybrać cały pakiet lub wybrane przez siebie części.
 

 
CZAS TRWANIA: 3 godz. lekcyjne (3x45 min.) - cały pakiet
ILOŚĆ UCZESTNIKÓW: klasa szkolna (do 30 osób)
CENA: 150 zł/1 godz. lekcyjna
 
KONTAKT i INFORMACJA: pomoc@po-moc.pl, tel. 694 489 187
 


 
 3

SZKOŁA KOMUNIKACJI 
Warsztaty edukacyjny dla młodzieży

 
 
CEL ZAJĘĆ: Pogłębienie umiejętności skutecznego porozumiewania się.
45 min ->  Czym jest komunikacja interpersonalna?
45 min -> Komunikacja niewerbalna
45 min -> Komunikacja werbalna
Każda część stanowi osobne szkolenie. Dzięki temu zamawiający może wybrać cały pakiet lub wybrane przez siebie części. Wszystkie szkolenia prowadzone są metodą warsztatową.
Zapewniamy materiały edukacyjne po każdym szkoleniu. 
 
 
 
CZAS TRWANIA:
3 godz. lekcyjne (3x45 min.) - cały pakiet
 ILOŚĆ UCZESTNIKÓW: klasa szkolna (do 30 osób)
 CENA: 150 zł/1 godz. lekcyjna
   
KONTAKT i INFORMACJA:
 pomoc@po-moc.pl, tel. 511 801 161;