Warsztaty profilaktyczne dla młodzieży - oferty na zamównienie
Szanowni Państwo,
 przedstawiamy ofertę warsztatów dla młodzieży

 
1.      „Bezpieczna praca za granicą a handel ludźmi - czym jest i jakie niesie zagrożenia?”
2.      „Sztuka rozwiązywania konfliktów”
3.      „Narkotyki”
4.      „Czym jest uzależnienie od alkoholu?”
5.      „Ruszam prawą, lewą nogę i obieram swoją drogę…” – trening postaw asertywnych
6.       „Szkoła komunikacji”
7.   „Dojrzewanie czasem zmiany! Jak odnaleźć się w nim mamy?” – o seksualności w okresie dojrzewania
8.  „Moc witaminy M.” – o relacjach w związkach młodzieżowych
9.  „Co jest z tymi chłopakami?”/ „Co jest z tymi dziewczynami?” – o zachowaniach chłopców/dziewczyn w okresie dojrzewania
 
O NAS…
Jesteśmy Stowarzyszeniem Po MOC, założonym przez S. Annę Bałchan, które jako jedyne na Śląsku i jedno z niewielu w kraju, zajmuje się tematyką związaną z zagrożeniami handlem ludźmi, przymuszoną prostytucją, a także przemocą. Pracujemy od 2001 r. z kobietami i ich dziećmi oraz rodzinami w ujęciu systemowym, pomagamy w rozwiązywaniu rodzinnych konfliktów i kryzysów. Od 2004 r. prowadzimy warsztaty profilaktyczne dla uczniów i młodzieży. Współpracujemy z wieloma specjalistami.
 
WIĘCEJ o nas: www.po-moc.pl
 
Wszystkim uczestnikom zajęć zapewniamy materiały informacyjne/edukacyjne.
Dla szkoły zapewniamy zaświadczenie o przeprowadzeniu warsztatów na terenie szkoły.
Przy zamówieniu całego pakietu warsztatów dla szkoły, oferujemy 20 % zniżki.

 
 
ZAPRASZAMY!!!

 
„BEZPIECZNA PRACA ZA GRANICĄ a HANDEL LUDŹMI –
czym jest i jakie niesie zagrożenia?”

Warsztat profilaktyczny dla młodzieży
 
CEL ZAJĘĆ: zwiększenie wiedzy na temat zagrożeń związanych z handlem ludźmi, ryzyka związanego z wyjazdami do pracy za granicę oraz metod zabezpieczenia się przed wyjazdem, gdzie i jak szukać pomocy…

SCENARIUSZ ZAJĘĆ:
I CZĘŚĆ:
 1. Przedstawienie tematu zajęć, zapoznanie z planowanym przebiegiem.
 2. Ćwiczenie 1: Analiza motywów wyjazdów za granicę.
 3. Mini - wykład dot. pracy w Unii Europejskiej, firm pośredniczących w szukaniu pracy, praw pracowniczych, itp.
 4. Ćwiczenie 2: wspólna analiza przykładowych ogłoszeń o pracę z prasy, Internetu ze zwróceniem uwagi na ich legalność, wiarygodność…
 5. Ćwiczenie 3: Jak powinna wyglądać nasza umowa o pracę? Przekazanie podstawowych informacji.
 
II CZĘŚĆ:
 1. Czym jest handel ludźmi? Zapoznanie z definicją, uregulowaniami europejskimi i krajowymi, ze statystykami dotyczącymi liczby ofiar.
 2. Prezentacja filmu edukacyjnego z kampanii multimedialnej MTV Exit (przykładowe historie ofiar handlu ludźmi).
 3. Prezentacja profilu ofiar, metod werbunku, etapów w procederze handlu ludźmi, profilu „osób rekrutujących”.
 4. Wykład – Co zrobić przed wyjazdem za granicę do pracy, jakie dokumenty i informacje warto posiadać przed wyjazdem?
 5. Pozostawienie materiałów informacyjnych, przydatnych telefonów.
 
CZAS TRWANIA: 2 godz. lekcyjne
ILOŚĆ UCZESTNIKÓW: klasa szkolna (do 30 osób)
CENA: 300 zł netto
 
KONTAKT i INFORMACJA:  pomoc@po-moc.pl, tel. 694 489 187
 
 

„SZTUKA ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW”
Warsztat profilaktyczny dla młodzieży
 
 
CEL ZAJĘĆ: zwiększenie wiedzy na temat tego czym jest konflikt, jak sobie z nim radzić, jakie są przyczyny i skutki powstawania konfliktów w rodzinie oraz innych grupach oraz metody ich rozwiązywania.
 
PAKIET: SZTUKA ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW
45 min -> Czym jest konflikt i jak sobie z nim radzić? 
45 min -> Rozwiązywanie konfliktów w rodzinie 
45 min -> Rozwiązywanie konfliktów w grupach i między grupami
Każda część stanowi osobne szkolenie. Dzięki temu zamawiający może wybrać cały pakiet lub wybrane przez siebie części.
 
 
CZAS TRWANIA: 3 godz. lekcyjne (3x45 min.) - cały pakiet
 
ILOŚĆ UCZESTNIKÓW: klasa szkolna (do 30 osób)
 
CENA: 150 zł/1 godz. lekcyjna
 
 
KONTAKT i INFORMACJA: pomoc@po-moc.pl, tel. 694 489 187
 
 
„Narkotyki”
Warsztat profilaktyczny dla młodzieży
 
CEL OGÓLNY:
Uświadomienie zagrożeń związanych z używkami i uzależnieniem od narkotyków.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Po przeprowadzonym warsztacie uczeń:
- zna pojęcie „używka”, „narkotyk” oraz „uzależnienie”,
- wyjaśnia przyczyny narkomanii,
- charakteryzuje konsekwencje uzależnienia od narkotyków,
- analizuje sposoby pomagania osobom uzależnionym od narkotyków.

GRUPA: II, III klasa gimnazjum; I, II, III klasa liceum

MIEJSCE: klasa szkolna, świetlica, sala szkoleniowa.
CZAS TRWANIA: 45 min
CENA: 150 zł/1 godz. lekcyjna
METODY:  Praca w grupach – „burza mózgów”, wykład, dyskusja.

POTRZEBNE MATERIAŁY I WYMAGANY SPRZĘT:
Kartki papieru, długopisy/mazaki, przygotowana przez nauczyciela prezentacja multimedialna, laptop, projektor, ekran. 
KONTAKT i INFORMACJA: pomoc@po-moc.pl, tel. 694 489 187
 

 
 
„Czym jest uzależnienie od alkoholu?”
Warsztat profilaktyczny dla młodzieży
 
CEL OGÓLNY:
Uwrażliwienie na problem dotyczący uzależnienia od alkoholu.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Po przeprowadzonym warsztacie uczeń:
- definiuje pojęcie „uzależnienie”,
- wymienia przyczyny uzależnienia od alkoholu,
- charakteryzuje cechy osoby uzależnionej od alkoholu,
- analizuje sposoby pomagania osobom uzależnionym od alkoholu.

GRUPA: II, III klasa gimnazjum; I, II, III klasa liceum

MIEJSCE: klasa szkolna, świetlica, sala szkoleniowa.

CZAS TRWANIA: 45 min.
CENA: 150 zł
METODY:  Praca w grupach – „burza mózgów”, wykład, dyskusja.

POTRZEBNE MATERIAŁY I WYMAGANY SPRZĘT: kartki papieru, długopisy/mazaki, przygotowana przez nauczyciela prezentacja multimedialna, laptop, projektor, ekran.
 
KONTAKT i INFORMACJA: pomoc@po-moc.pl, tel. 694 489 187
 


 
„Ruszam prawą, lewą nogę i obieram swoją drogę…”
TRENING Z POSTAW ASERTYWNYCH

Warsztat profilaktyczny dla młodzieży
 
 
CEL ZAJĘĆ: Zwiększenie umiejętności zachowań asertywnych.
 
SCENARIUSZ ZAJĘĆ:
1. Określenie zasad współpracy.
2. Zdefiniowanie pojęcia asertywność- praca w grupach.
3. „Moje prawa asertywne”. Pogłębienie świadomości na temat swoich praw asertywnych i nazwanie ich. Praca własna.
4. Przerwa.
5. Ćwiczenie: „Ja i odpowiedzialność”.
6. „Ja i asertywność” czyli pogłębienie wiedzy na temat korzyści i strat z zachowań asertywnych i nie asertywnych.
 
CZAS TRWANIA: 2 godz. lekcyjne (2x45 min.)
ILOŚĆ UCZESTNIKÓW: klasa szkolna (do 30 osób)
CENA: 300 zł 
 
KONTAKT i INFORMACJApomoc@po-moc.pl, tel. 694 489 187
 
 
 
SZKOŁA KOMUNIKACJI
 

Warsztaty edukacyjny dla młodzieży
 
 
CEL ZAJĘĆ: Pogłębienie umiejętności skutecznego porozumiewania się.
45 min ->  Czym jest komunikacja interpersonalna?
45 min -> Komunikacja niewerbalna
45 min -> Komunikacja werbalna
Każda część stanowi osobne szkolenie. Dzięki temu zamawiający może wybrać cały pakiet lub wybrane przez siebie części. Wszystkie szkolenia prowadzone są metodą warsztatową.
Zapewniamy materiały edukacyjne po każdym szkoleniu. 
 
 
 
CZAS TRWANIA: 3 godz. lekcyjne (3x45 min.) - cały pakiet
 
ILOŚĆ UCZESTNIKÓW: klasa szkolna (do 30 osób)
 
CENA: 150 zł/1 godz. lekcyjna
 
 
 
 
KONTAKT i INFORMACJApomoc@po-moc.pl, tel. 694 489 187;
 
 
 
„Dojrzewanie czasem zmiany! Jak odnaleźć się w nim mamy?” –
o seksualności w okresie dojrzewania

Warsztat profilaktyczny dla młodzieży
 
CEL ZAJĘĆ: Zwiększenie wiedzy i świadomości na temat własnej seksualności oraz seksualności płci przeciwnej w okresie dojrzewania.
 
SCENARIUSZ ZAJĘĆ:
 1. Zawiązanie kontraktu z uczestnikami i wprowadzenie do zajęć.
 2. Praca w grupach – „Zmiany jakie dostrzegamy”.
 3. Mini wykład – „Rozwój psychoseksualny młodzieży”.
 4. Ćwiczenie: „Pogromcy mitów”.
 5. „Nie daj się presji!” – czyli o czynnikach ryzyka w dobie informatyzacji.
 6. Dyskusja – „Młodzieńcze związki”.
 
CZAS TRWANIA: 2 godz. lekcyjne (2x45 min.)
ILOŚĆ UCZESTNIKÓW: klasa szkolna (do 30 osób)
CENA: 300 zł
 
TRENER: mgr Robert Lubowiecki – coach, pedagog, seksuolog, streetworker, oligofrenopedagog w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi oraz wychowawca w Ośrodku Wychowawczym. Członek Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Współpracownik Stowarzyszenia PoMOC.
 
 
 
KONTAKT i INFORMACJApomoc@po-moc.pl, tel. 694 489 187;

 
 
 
„Moc witaminy M.” –
o relacjach w związkach młodzieżowych

Warsztat profilaktyczny dla młodzieży
 
CEL ZAJĘĆ: Zwiększenie wiedzy na temat relacji w związkach młodzieżowych, konsekwencji tzw. ,,dowodów miłości” oraz podniesienie poczucia odpowiedzialności za partnera/kę.
 
SCENARIUSZ ZAJĘĆ:
 1. Zawiązanie kontraktu z uczestnikami i wprowadzenia do zajęć.
 2. Mini wykład: „Młodzieżowe związki”.
 3. Ćwiczenie: „Moment prawdy”.
 4. Praca w grupach – „Rodzaje miłości”.
 5. Dyskusja: „Dowód miłości i związane z nim konsekwencje”.
 
 
CZAS TRWANIA: 1 godz. lekcyjna (45 min.)
ILOŚĆ UCZESTNIKÓW: klasa szkolna (do 30 osób)
CENA: 150 zł
 
TRENER: mgr Robert Lubowiecki – coach, pedagog, seksuolog, streetworker, oligofrenopedagog w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi oraz wychowawca w Ośrodku Wychowawczym. Członek Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Współpracownik Stowarzyszenia PoMOC.
 
 
 
KONTAKT i INFORMACJA: pomoc@po-moc.pl, tel. 694 489 187;
 
 

 
„Co jest z tymi chłopakami?”
– o zachowaniach chłopców w okresie dojrzewania

Warsztaty edukacyjny dla młodzieży
 
CEL ZAJĘĆ: Zwiększenie zrozumienia zachowań chłopców w okresie dojrzewania oraz wiedzy o ich rozwoju psychoseksualnym.
 
SCENARIUSZ ZAJĘĆ:
 1. Zawiązanie kontraktu z uczestnikami i wprowadzenia do zajęć.
 2. Burza mózgów: „Dziwny żywot chłopaka” – czyli co nas dziwi, zastanawia
  i denerwuje w zachowaniach chłopaków.
 3. Mini wykład: „Chłopcy w okresie dojrzewania”.
 4. Dyskusja: „Chłopcy a związki”.
 
 
CZAS TRWANIA: 2 godz. lekcyjne (2 x 45 min.)
ILOŚĆ UCZESTNIKÓW: grupa żeńska (do 30 osób)
CENA: 300 zł
 
TRENER: mgr Robert Lubowiecki – pedagog, seksuolog, streetworker, wychowawca w świetlicy środowiskowej oraz ośrodku wychowawczym, współpracownik Stowarzyszenia PoMOC
 
 
KONTAKT i INFORMACJA: pomoc@po-moc.pl, tel. 694 489 187;
 
 
 
 
„Co jest z tymi dziewczynami?”
– o zachowaniach dziewczyn w okresie dojrzewania

Warsztaty edukacyjny dla młodzieży
 
CEL ZAJĘĆ: Zwiększenie zrozumienia zachowań dziewcząt w okresie dojrzewania oraz wiedzy o ich rozwoju psychoseksualnym.
 
SCENARIUSZ ZAJĘĆ:
 1. Zawiązanie kontraktu z uczestnikami i wprowadzenia do zajęć.
 2. Burza mózgów: „Dziwny żywot dziewczyny” – czyli co nas dziwi, zastanawia
  i denerwuje w zachowaniach dziewczyn.
 3. Mini wykład: „Dziewczyny w okresie dojrzewania”.
 4. Dyskusja: „Dziewczyny a związki”.
 
 
CZAS TRWANIA: 2 godz. lekcyjne (2x45 min.)
ILOŚĆ UCZESTNIKÓW: grupa męska (do 30 osób)
CENA: 300 zł
 
TRENER: mgr Robert Lubowiecki – coach, pedagog, seksuolog, streetworker, oligofrenopedagog w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi oraz wychowawca w Ośrodku Wychowawczym. Członek Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Współpracownik Stowarzyszenia PoMOC.
 
 
KONTAKT i INFORMACJA: pomoc@po-moc.pl, tel. 694 489 187;