Władze Stowarzyszenia

Obecny skład Zarządu (2010-…)

  • Anna Bałchan - Prezes Zarządu
  • Barbara Zawiła - Zastępca Prezesa
  • Janina Grys - Członek Zarządu
  • Gabriela Bożek - Członek Zarządu

Obecny skład Komisji Rewizyjnej (2010-…)

  • Ewa Kuna Drabik – Przewodnicząca Komisji
  • Anna Zasada – Członek Komisji
  • Iwona Grzechowiak – Członek Komisji

Skład organów Władz Stowarzyszenia w poprzednich latach:

2006-2010

Zarząd:

Anna Bałchan - Przewodnicząca Zarządu
Barbara Zawiła - Zastępca Przewodniczącej Zarządu
Aneta Leś - Członek Zarządu
Zbigniew Rojowski - Członek Zarządu

 

Komisja Rewizyjna:
Magdalena Machalska – Przewodnicząca
Ewa Kuna-Drabik – Sekretarz
Iwona Grzechowiak – Członek Komisji


2001-2006

Zarząd:
Anna Bałchan - Przewodnicząca Zarządu
Barbara Zawiła - Zastępca Przewodniczącej Zarządu
Marek Jazłowski - Członek Zarządu
Zbigniew Rojowski - Członek Zarządu

 

Komisja Rewizyjna:
Magdalena Machalska
Gabriela Bożek
Ewa Kuna- Drabik