Wpłaty na konto: „TU i TERAZ”

Wpłacane pieniądze wydatkowane są na rozwój możliwości pomocowych oraz poprawienie jakości oferowanego wsparcia dla kobiet i ich dzieci, a w tym na:

  • doposażenie, remont i rozbudowę całodobowego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego dla kobiet oraz kobiet z dziećmi;
  • organizację działań profilaktycznych i pomocowych dla beneficjentów Stowarzyszenia, w tym także na zapewnienie wynagrodzenia dla specjalistów oraz opiekunów/wychowawców;
  • na budowę żłobka (Cetrum Opiekuńczo - Rozwojowe im św. Józefa - www.budujemycosdobrego.pl).
 

Serdecznie dziękujemy za wsparcie !!!