Zainwestuj w CSR

Aktualnie współpracujemy z Agencją Zatrudnienia ATERIMA, o działaniach przeczytaj tutaj.
 

CSR z ang. Corporate Social Responsibility można przetłumaczyć jako „społeczną odpowiedzialność biznesu”.

 

CSR oznacza dobrowolne i planowe działania przedsiębiorstw, które to w swych zwyczajnych, komercyjnych działaniach uwzględniają wymiar etyczny, społeczny i ekologiczny.

 

Wśród korzyści firm z wdrożenia strategii CSR wymienia się korzyści zewnętrzne:

 •  tworzenie pozytywnego wizerunku
 •  ułatwione funkcjonowanie w społeczności lokalnej
 •  zapewnienie lojalności dotychczasowych klientów i zdobycie nowych
 •  uwiarygodnienie misji firmy
 •  w dłuższej perspektywie: obniżenie kosztów i wzrost sprzedaży (poprawa efektywności)
 •  poprawa konkurencyjności firmy (na rynkach europejskich)
 •  zwiększone zainteresowanie inwestorów
 •  możliwość odliczenia darowizny od podatku.

 

Wśród korzyści wewnętrznych wymienić można:

 •  wzrost satysfakcji i zadowolenia pracowników
 •  bardziej przychylne postrzeganie przez pracowników
 •  wzrost poczucia identyfikacji pracowników z firmą, w konsekwencji czego poprawi się lojalność i wzrośnie zaangażowanie.

Korzyści firm z CSR podano za: A. Sawicka, A. Ptak, J. Lepka, Przedsiębiorca w krainie działań społecznych, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa 2003, s. 12-16.


CSR nie musi zaczynać i kończyć się na sponsoringu!

 

Wszystkie firmy zainteresowane wdrażaniem rozwiązań z zakresu CSR i współpracą ze Stowarzyszeniem „Po MOC” zapraszamy do kontaktu: biuro@po-moc.pl; 32 255 38 69