"Zapewnienie schronienia dla kobiet w kryzysie"

Projekt

"Zapewnienie schronienia dla kobiet w kryzysie"

 
 
                RODZAJ ZADANIA: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
poprzez prowadzenie 
ośrodka interwencji kryzysowej w formie zapewnienia schronienia 

wraz z wyżywieniem dla kobiet i kobiet z dziećmi, będących mieszkańcami Katowic.

 
TYTUŁ ZADANIA:  „Zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem dla kobiet i kobiet
z dziećmi (mieszkanek Katowic), doświadczających przemocy, znajdujących się
w sytuacjach kryzysowych, jak również ofiar przymusowej prostytucji”

 
Projekt jest adresowany do kobiet oraz do kobiety z dziećmi zamieszkujących na terenie miasta Katowice, doświadczających przemocy, znajdujących się w sytuacjach kryzysowych, w szczególności w przypadkach ostrych konfliktów rodzinnych zagrażających ich bezpieczeństwu, zdrowiu, bądź życiu, jak również przymusowej prostytucji.

 
Czas realizacji zadania: od  16.01.2018 r. do 31.12.2020 r.


ZADANIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW  BUDŻETU MIASTA KATOWICE