"Zapewnienie schronienia dla kobiet w kryzysie"
Projekt „Zapewnienie pobytu i gotowości do zapewnienia pobytu dla kobiet i kobiet z dziećmi (mieszkanek Katowic), znajdujących się w sytuacjach kryzysowych – dofinansowanie pobytu (osobodnia) i zapewnienie schronienia  dla mieszkanek Katowic (wraz z dziećmi), będących w szczególnie trudnych sytuacjach życiowych lub doświadczających przemocy”

Zadanie zlecone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.

Termin: 01.01.2016 – 31.12.2017 r.